Regulamin sklepu

Zastosowanie

Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą REGE-MOT Przemysław Cyrek z siedzibą w Bysinie zwanym dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanych dalej „Kupującymi”, o ile odrębne zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej, w takim przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają postanowienia takich umów. Ceny towarów podane na stronie są cenami brutto.

Opisy Produktów

Dane techniczne i inne informację zawarte w katalogach, materiałach, opisach lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny , poglądowy i nie stanowią one informacji handlowej o towarze. Ewentualne niezgodności mogą pojawić się z nieprawidłowych danych dostarczanych przez producentów lub innych nie zamierzonych przez Sprzedawcę przyczyn.

Zamówienia

Wszystkie zamówienia internetowe wysyłane są w ciągu 24 godzin firma kurierską DHL

W związku z zaistniałymi zgłoszeniami, informujemy Państwa o obowiązku sprawdzania zawartości przesyłek kurierskich, podczas gdy są one wizualnie uszkodzone. Nie odpowiadamy za uszkodzenia wyrządzone w czasie transportu towaru. W przypadku gdy towar jest uszkodzony, prosimy o nieodbieranie paczek od przewoźnika lub o zgłoszenie reklamacji w firmie przewozowej. Przypominamy również, że wszystkie nasze przesyłki są w pełni ubezpieczone.

Gwarancja

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem zakupionego towaru, Kupujący jest
zobowiązany do złożenia REGE-MOT  zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 3 dni od daty odbioru towaru. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest dokładnie opisać towar, którego niezgodność dotyczy, rodzaj niezgodności oraz podać okoliczności, w których doszło do ujawnienia niezgodności towaru z zamówieniem, jak również podać nr i datę faktury zakupu lub paragonu.
2. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym towarze, Kupujący jest zobowiązany do złożenia
REGE-MOT zgłoszenia gwarancyjnego, niezwłocznie po stwierdzeniu wady, nie później jednak niż w terminie 3 dni. W zgłoszeniu gwarancyjnym Kupujący zobowiązany jest dokładnie opisać towar, którego wada dotyczy, rodzaj wady oraz podać okoliczności, w których doszło do ujawnienia wady, jak również wskazać datę stwierdzenia istnienia wady oraz podać nr i datę faktury zakupu bądź paragonu. Na zakupiony towar REGE-MOT udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości, która rozpoczyna się od daty sprzedaży wynikającej z Faktury , Paragonu.
3. Zgłoszenia gwarancyjne i reklamacyjne Kupujący dokonuje wysłaniem wiadomości e-mail na adres          biuro@e-alternatory24.pl
4. Klient zobowiązany jest w przeciągu 7 dni od ujawnienia niezgodności, wysłać lub dostarczyć
reklamowany towar na adres: REGE-MOT, Bysina 288, 32-400 Myślenice, z dopiskiem REKLAMACJA.
5. W przypadku towarów zwracanych przez Kupującego w związku ze stwierdzeniem niezgodności
towaru z zamówieniem, towar nie może nosić śladów montażu.

6. Aby wysłać towar do serwisu należy skorzystać z usług dowolnej firmy spedycyjnej. Możliwe jest
również dostarczenie sprzętu osobiście do siedziby REGE-MOT. Wysyłka i dostawa odbywają się w całości na koszt wysyłającego. Przesyłki wysłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
7. Zaleca się, aby paczka zawierająca towar była odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.
REGE-MOT nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.
8. Informacje o statusie danego zgłoszenia reklamacyjnego/gwarancyjnego, Kupujący może uzyskać
drogą elektroniczną wysyłając email na adres : biuro@e-alternatory24.pl